Do obchodu

Do obchodu

Oříšek pro Popelku – ZŠ a MŠ Krčín

Pohádka v podání dětí dramatického kroužku.

Cena: 120,- Kč

Do obchodu

Family Day 2015 – Nutricia Deva

Zábavné odpoledne pro rodiny zaměstnanců.

Do obchodu

Oslavy 600 let od první písemné zmínky o obci Nahořany

Celodenní program obce s leteckými záběry na dvou DVD nosičích.

Cena: 150,- Kč

Do obchodu

Novoměstská filharmonie 2014

Podzimní koncert. Křest CD „Filmové melodie“

Cena: 120,- Kč

Do obchodu

Setkání s rodiči 2014

Vystoupení dětí pro rodiče v MŠ Krčín.

Na DVD najdete všechny tři skupiny Sluníčko, Klubíčko a Písničku.

Cena: 100,- Kč

Do obchodu

Vánoční besídka 2013

Vystoupení dětí pro rodiče v MŠ Krčín.

Na DVD najdete všechny tři skupiny Sluníčko, Klubíčko a Písničku.

Cena: 100,- Kč

Do obchodu

Setkání s rodiči 2013

Vystoupení dětí pro rodiče v MŠ Krčín.

Na DVD najdete všechny tři skupiny Sluníčko, Klubíčko a Písničku.

Cena: 100,- Kč

Do obchodu

Vánoční besídka 2012

Vystoupení dětí pro rodiče v MŠ Krčín.

Na DVD najdete všechny tři skupiny Sluníčko, Klubíčko a Písničku.

Cena: 100,- Kč

Do obchodu

Setkání – Slavný 2012

Do obchodu

Prodloužená – České Meziříčí 2012

Do obchodu

Setkání s rodiči 2012

Vystoupení dětí pro rodiče v MŠ Krčín.

Na DVD najdete všechny tři skupiny Sluníčko, Klubíčko a Písničku.

Cena: 100,- Kč

Do obchodu

Brankářská prezentace – Josef Čáp

Do obchodu

AUSTRÁLIE Křížem krážem

Vyprávění Leoše Šimánka prokládané autentickými fotografiemi z putování
po červeném kontinentu.

Video: 30 min.
Cena: 198,- Kč

Do obchodu

Posezení u vánočního stromku 2011

Vystoupení dětí pro rodiče v MŠ Krčín.
Na DVD nebo BD najdete všechny tří skupiny Sluníčko, Klubíčko
a Písničku.

Video: 39 min.
Cena DVD: 100,- Kč
Cena BD: 180,- Kč

Do obchodu

Zábavný večer pro ženy 2011

Komponované představení pro ženy v šonovské Orelně na dvou DVD.

Cena: 120,- Kč

Do obchodu

Setkání s rodiči 2011

Vystoupení dětí pro rodiče v MŠ Krčín.
Na DVD najdete všechny tří skupiny Sluníčko, Klubíčko a Písničku

Cena: 100,- Kč

Do obchodu

Vánoční besídka 2010

Vystoupení dětí pro rodiče v MŠ Krčín.
Na DVD najdete všechny tří skupiny Sluníčko, Klubíčko a Písničku.

Cena: 100,- Kč

Do obchodu

Novoroční setkání 2010

Vystoupení dětí pro rodiče v MŠ Krčín.
Na DVD najdete všechny tří skupiny Sluníčko, Klubíčko a Písničku.

Video: 25 min.
Cena: 100,- Kč

Do obchodu

Leoš Šimánek – Cestování je můj život

Co přivedlo známého cestovatele a spisovatele k cestování,
jak se po návratu připravuje na další expedici, co pro
Leoše Šimánka znamená cestovat s celou rodinou, jaký je
v soukromí a mnoho dalších zajímavostí vám přiblíží toto DVD.

Video: 51 min.
Cena: 120,- Kč

Do obchodu

Bez vozíku, nad vodou – dokument

Dokumentární film se zaměřuje na projekt studentů brněnské Masarykovy univerzity, kteří uspořádali kurz plavání pro studenty s pohybovým
handicapem. Sleduje úsilí mladých vysokoškoláků, pro které invalidní
vozík neznamená bariéru k aktivnímu životu.

Video: 16 min.
Cena: 120,- Kč

Do obchodu

Znovuvysvěcení kostela sv. Jakuba

ve Skuhrově nad Bělou

Film přibližuje samotný obřad vysvěcení kostela a další doprovodné akce týkající se tohoto slavnostního dne. Prožijeme mši svatou s biskupem, společný

oběd farníků a koncert hudební skupiny GEMMA v kostele sv. Jakuba.

Je také možné zakoupit jen fotoalbum na DVD nosiči.

Fotoalbum: 25 min.
Video: 109 min.
Cena: 120,- Kč

Do obchodu

SK Krčínský prak – reportáž

Film formou reportáže přibližuje 12. ročníku soutěže SK Krčínský prak.
Jak už sám název napovídá, soutěží se ve střelbě
z praku na terč.

Video: 13 min.
Cena: 120,- Kč

Do obchodu

Vánoční besídka 2008

Vánoční besídka pořádaná MŠ Krčín. Děti v krátkých vystoupeních
předvádějí svým rodičům jejich pohybové či pěvecké nadání.
Na DVD najdete vystoupení obou skupin Klubíčka i Písničky.

Video: 17 min.
Cena: 100,- Kč

Do obchodu

Za vysokou zdí – dokument

Dokumentární film představuje snímek k poznání každodenního režimu dospělých žen žijících v ústavní péči (Ústav soc. péče v Opočně).
V tomto časosběrném snímku je také zachyceno
stěhování do nových objektů a úsilí integrovat klientky do většinové
společnosti. Natáčení trvalo od listopadu 2006 do září 2007.

Video: 32 min.
Cena: 120,- Kč